Aanbod voor sporters

Mentale training

Mentale factoren spelen een belangrijke rol bij het leveren van prestaties in de sport. Dit geldt voor zowel de topsporter, die zich op dat belangrijke toernooi moet waarmaken, als voor de recreant, die heeft toegewerkt naar zijn of haar wedstrijd. De lijst van mentale factoren is lang en bijna oneindig, denk maar aan factoren als de aandachtscontrole, visualisatievermogen, doelgerichtheid, omgang met tegenslagen, doorzettingsvermogen, motivatie, omgang met storende gedachten, en ga zo maar door. Deze factoren zijn net als de fysieke factoren heel goed te trainen, zolang je maar weet hoe je dit kunt doen, en hier tijd in durft te steken.

Hierbij kan het, net als met het trainen van fysieke vaardigheden, heel behulpzaam zijn om hier begeleiding in te krijgen van een gespecialiseerde coach zoals een sportpsycholoog.

Workshops

Ik hou er van om tijdens een workshop te prikkelen, uit te dagen en te inspireren. Uiteindelijk is het mijn doel deelnemers te inspireren om aan de slag te gaan met het thema van de workshop en gelijktijdig de vaardigheden aan te leren en mogelijk te trainen tijdens de workshop.

Thema's van workshops waar je aan kunt denken  (naast algemene introducties) zijn; aandacht, doelen stellen, omgaan met druk, teamwork, omgaan met tegenslagen.

Ook workshops voor trainers en ouders behoren tot de mogelijkheden.

Alle workshops zijn opgebouwd uit meerdere elementen, zoals kennisdeling, interactie, reflectie, ervaren en trainen. En worden afgesloten met een vertaling van weten naar doen, zodat er ook daadwerkelijk concreet aan de slag kan worden gegaan met hetgeen geleerd is in de workshop

Teamcoaching

- Het geheel is meer dan de som der delen - Met deze zin in mijn hoofd kijk ik graag naar teamprestaties. Naast de ontwikkeling van de individuen in een team in zijn gehele breedte, gaat mijn energie graag uit naar de dynamiek die een team met zich meebrengt. Het begint in mijn optiek met een groep sterke sporters, met de gezamenlijke motivatie 'er iets moois van te maken', maar daarna zit de kracht van een 'dreamteam' er in hoe ze elkaar helpen ieders energie optimaal in te zetten. Met teamcoach sessies oefen je een positieve invloed uit op deze dynamiek. Met interactieve, prikkelende oefeningen lok ik graag herkenbare dynamiek uit, waarna met gefaciliteerde groepsreflectie gekeken kan worden of, en hoe, hier verandering in kan worden gebracht