Wat is mentale Training?

Mentale training is een trainingsvorm waarin mentale vaardigheden worden aangeleerd met als doel het verbeteren van de sportprestatie. In de hedendaagse sport, waar steeds specifieker getraind wordt op bijvoorbeeld techniek en kracht, kan de specifieke mentale training niet achter blijven.

Een sporter zal alleen zijn optimale prestatie leveren wanneer hij zowel fysiek als mentaal op zijn top is. Niet alleen op het fysieke heeft een sporter invloed. Ook op zijn mentaliteit kan een sporter invloed uitoefenen. Aan de hand van een uitgebreid intakegesprek wordt een persoonlijk mentaal trainingsprogramma opgesteld. Tijdens dit programma leert de sporter een aantal mentale vaardigheden waarmee hij de basis kan leggen voor een optimale (sport)prestatie.

De mentale vaardigheden die een sporter met behulp van de training leert zijn: aandacht en concentratie, motivatie, gebruik van mentale representaties (verbeelding), omgaan met
blessures, zelfspraak, zelfvertrouwen en zelfsturing, energiecontrole en energie-tuning (waaronder het omgaan met ontspanning en spanning), omgaan met afleiders, goalsetting, toernooicyclus, teambuilding enz.